Advertisement
Văn học - Nghệ Thuật

Phân tích tác phẩm sửa đổi lối làm việc hay và ấn tượng nhất 28092022

Bài viết này của visuhoclatrondoi.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách Phân tích tác phẩm sửa đổi lối làm việc chi tiết và hay nhất. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức

vkskh.gov.vn

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI …

Trong tác phẩmSửa đổi lối làm việc”, để đảm bảo tính liên hoàn, khoa học, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, logic, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bố cục tác phẩm thành Sáu mục …

Tin hoạt động nghiệp vụ kiểm sát
Hướng dẫn, truyên truyền pháp luật
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT THƯ ĐIỆN TỬ LIÊN HỆ
BẢO TỒN GIÁ TRỊ VÀ TÀI SẢN QUỐC GIA LÀ KHÔNG XÂM HẠI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Trang chủĐảng – Đòan thểHọc tập và

Xem chi tiết tại đây

bqllang.gov.vn

Sửa đổi lối làm việc

Phải. Nó dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải rỗng tuếch. Tục ngữ nói: “Đo bò làm chuồng, đo người may áo”. Bất kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói cũng vậy. Chúng ta chống là chống nói dài, viết rỗng. Chứ …

Xem chi tiết tại đây

chungta.com

Sửa đổi lối làm việc :: Suy ngẫm & Tự vấn :: ChúngTa.com

Tác phẩmSửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. … Khi phân tích các biểu hiện của bệnh chủ quan như: kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ bệnh lý luận suông là bệnh giáo điều …

08:10 SA @ Thứ Bảy – 01 Tháng Mười, 2005
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. Đây là tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập của cán bộ để tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc…
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây

thaibinh.gov.vn

1. Điều tra: tình hình có quan hệ với công tác của mình. Thí dụ: môn quân sự, thì điều tra, phân tách, nghiên cứu rõ ràng tình hình của địch, của bạn, của ta, chọn những điểm chính làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ. 2. Nghiên cứu: những chính sách, chỉ thị, nghị …

Checking if your connection is secure
Complete the capcha below to verify your request is secure before accessing the website.

Xem chi tiết tại đây

cand.com.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩmSửa đổi lề lối làm việc”. Năm Đinh Hợi 1947, giữa lúc “Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông”, tại vùng căn cứ Việt Bắc hùng vĩ, dưới bút danh X.Y.Z., bằng cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết …

. CÔNG AN NHÂN DÂN – AN NINH THẾ GIỚI – AN NINH THẾ GIỚI CUỐI THÁNG – VĂN NGHỆ CÔNG AN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”
Năm Đinh Hợi 1947, giữa lúc “Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông”, tại vùng căn cứ Việt Bắc hùng vĩ, dưới bút danh X.Y.Z., bằng cách diễn đạt ngắn gọn

Xem chi tiết tại đây

text.123docz.net

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH …

Mã môn học: D0401. PHÂN TÍCH TÁC PHẨM. SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC. Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Bừng. Nhóm thực hiện: Nhóm 6. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của …

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Bừng.
“Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đ ảng
có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có
khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuy

Xem chi tiết tại đây

chungta.com

Trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một tác phẩm được rất nhiều người ca ngợi và học tập, đó là cuốn”Sửa đổi lối làm việc“. Tác phẩm ra đời năm 1947, hai năm sau khi nước nhà giành được độc lập. Khi đó lực lượng Đảng viên chưa đông, hơn nữa tất cả đang tập trung vào sự nghiệp …

Những suy nghĩ khi đọc tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh
09:53 SA @ Thứ Ba – 19 Tháng Năm, 2015
Hỏi: Trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một tác phẩm được rất nhiều người ca ngợi và học tập, đó là cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm ra đời năm 1947, hai năm sau

Xem chi tiết tại đây

baolamdong.vn

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” có tính lý luận và thực tiễn sâu …

Nội dung tác phẩmSửa đổi lối làm việc”. I. Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ, trong điều kiện mới, Đảng đã trở thành một đảng cầm quyền, thì phải “Sửa đổi lối làm việc

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc (tiếp theo)
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tháng 10/1947, vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mới bắt đầu, qua thực

Xem chi tiết tại đây

vi.wikipedia.org

Sửa đổi lối làm việc là một cuốn sách được Hồ Chí Minh sáng tác năm 1947 với bút danh X.Y.Z, cuốn sách được đánh giá là “một cuốn sách giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo …

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bạn có tin nhắn mới (thay đổi gần đây).
Bìa cuốn Sửa đổi lối làm việc xuất bản lần thứ tư
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Sự Thật
Sửa đổi lối làm việc là một cuốn sách được Hồ Chí Minh sáng tác năm 1947 với bút danh X.Y.Z, cuốn sách được đánh giá là “một cuốn sách giáo kho

Xem chi tiết tại đây

tapchicongsan.org.vn

TCCS – Những vấn đề đặt ra trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn không chỉ đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, …

Xem chi tiết tại đây

qui.edu.vn

Đôi điều suy nghĩ khi đọc tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ …

Trong tác phẩmSửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh cho rằng: cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính …

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đôi điều suy nghĩ khi đọc tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh XYZ viết “Sửa đổi lối làm việc” vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chố

Xem chi tiết tại đây

dangbo.hcmute.edu.vn

Một số bài học qua tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”. 07/10/2013. (Nhân Dân) – Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc”, tổng hợp và vạch rõ những căn …

Xem chi tiết tại đây

bqllang.gov.vn

Sửa đổi lối làm việc

Đ- CÁCH PHÊ BÌNH: Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không …

Xem chi tiết tại đây

chungta.com

Sửa đổi lối làm việc :: Suy ngẫm & Tự vấn :: ChúngTa.com

Tác phẩmSửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. … Khi phân tích các biểu hiện của bệnh chủ quan như: kém lý luận, khinh lý luận và …

08:10 SA @ Thứ Bảy – 01 Tháng Mười, 2005
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. Đây là tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập của cán bộ để tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc…
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây

123docz.net

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH …

PHÂN TÍCH TÁC PHẨMSỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆCMột Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ …

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
PHÂN TÍCH TÁC PHẨMSỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆCMột Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó,

Xem chi tiết tại đây

vkskh.gov.vn

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC…

Trong tác phẩmSửa đổi lối làm việc”, Bác đã chỉ ra ba hạng khuyết điểm “Khuyết điểm về tư tưởng, tức bệnh chủ quan. Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức bệnh hẹp hòi” và “Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa”.

GIỚI THIỆU TIN TỨC KIỂM SÁT VIÊN VIẾT ĐẢNG – ĐOÀN THỂ VĂN BẢN PHÁP LUẬT THƯ ĐIỆN TỬ LIÊN HỆ
BẢO TỒN GIÁ TRỊ VÀ TÀI SẢN QUỐC GIA LÀ KHÔNG XÂM HẠI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Trang chủĐảng – Đòan thểHọc tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí MinhNHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (Kỳ 5)
NHỮNG

Xem chi tiết tại đây

tudaimynhan.vn

TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC. Admin 01/11/2021. – Giá trị lý luận: “Sửa đổi lối làm việc” có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt sâu sắc. Nó thể hiện những nội dung cơ …

– Giá trị lý luận: “Sửa đổi lối làm việc” có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt sâu sắc. Nó thể hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã trình bày một cách hệ thống các nguyên tắc, nguyên lý, quy luật cơ bản thành một tổng thể về công tác xây

Xem chi tiết tại đây

bqllang.gov.vn

Đ- CÁCH PHÊ BÌNH: Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình …

Xem chi tiết tại đây

phanhoaanh.com

SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC (tác phẩm) Sửa đổi lối làm việc ( tác phẩm ). 10. 1947, ký tên X. Y. Z, Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm này trong thời gian ở Việt Bắc lãnh đạo công cuộc toàn quốc kháng chiến. Tác phẩm có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng và …

SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC (tác phẩm)
Sửa đổi lối làm việc ( tác phẩm ). 10. 1947, ký tên X. Y. Z, Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm này trong thời gian ở Việt Bắc lãnh đạo công cuộc toàn quốc kháng chiến. Tác phẩm có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng và trong việc rèn luyện tư tưởng đạo đức

Xem chi tiết tại đây

huyenuyphucu.vn

70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: Vẹn nguyên giá trị lý luận …

Ra đời cách đây tròn 70 năm, tác phẩmSửa đổi lối làm việc” vẫn vẹn nguyên giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, là cẩm nang và nền tảng tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong …

TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021   –  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   –  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
70 năm tác phẩm “Sửa

Xem chi tiết tại đây

Để tìm kiếm và tổng hợp đầy đủ thông tin TỪ KHÓA: Phân tích tác phẩm sửa đổi lối làm việc, visuhoclatrondoi.com luôn chủ động và tích cực thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn bạn!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button