Advertisement
Toán Học

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Bạn đang tìm kiếm thông tin về Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Trong bài viết này, visuhoclatrondoi.com xin giới thiệu những thông tin hữu ích nhất về nó giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ chỉ trong 5 phút.

Khái niệm Cách tính nhẩm phần trăm nhanh

Tỷ lệ phần trăm là một cách toán học để đo lường mức độ tổng thể được tạo thành từ các bộ phận. Nó được tính bằng cách chia một số cho 100 và nhân kết quả với tử số. Ví dụ, nếu lương của một người là 100 đô la mỗi tháng, lương của người đó được tính như sau: 100 ÷ 100 x số tháng trong năm của người đó = 1% lương của người đó. Khi xử lý phần trăm, có hai cách để tính chúng: bằng cách chuyển mẫu số thành phần trăm và bằng cách chuyển tử số thành phần trăm. Tuy nhiên, việc tính toán phần trăm sẽ chính xác hơn khi tử số được chuyển đổi thành phần trăm. Điều này là do tử số là số đơn vị tiền tệ được chi tiêu— là mẫu số trong phép tính phần trăm. Do đó, phép tính phần trăm cho đơn vị tiền tệ là tử số x 100 / mẫu số.

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh

Bước đầu tiên để tính phần trăm là chuyển tử số thành phần trăm. Để làm điều này, hãy chia số 100 cho mẫu số, là số đơn vị tiền tệ đã chi tiêu. Kết quả là số điểm phần trăm. Ví dụ, nếu một người chi 100 đô la và mẫu số của anh ta là số tháng trong năm, tỷ lệ phần trăm của anh ta được tính như sau: 100 đô la ÷ 12 = 12% tổng thu nhập của anh ta. Thu nhập hàng năm của người đó là 12.000 đô la. Nếu người đó được trả lương hàng tháng, anh ta được trả 120 đô la mỗi tháng, tức là 12 đô la mỗi tháng × 12 tháng = 216 đô la mỗi năm. Vì người đó kiếm được mức lương hàng năm là 216 đô la, nên thu nhập hàng năm của anh ta được tính là 216 đô la ÷ 12 = 21,6 đô la .

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Bài tập về Cách tính nhẩm phần trăm nhanh

Tiếp theo, chuyển mẫu số thành tỷ lệ phần trăm. Để làm điều này, hãy nhân 100 với số tháng trong năm. Kết quả là tỷ lệ phần trăm của tổng thu nhập. Khi tỷ lệ phần trăm này được tính toán, nó có thể được chuyển đổi thành tử số và một tỷ lệ phần trăm mới được tính toán. Ví dụ, nếu một người kiếm được 1.000 đô la một năm và anh ta trả 100 đô la tiền thuế, anh ta có 900 đô la để chi tiêu. Nếu anh ta có 25 tháng trong một năm, thu nhập hàng năm của anh ta được tính như sau: $ 900 ÷ 25 = $ 41,67. Vì người đó kiếm được 41,67 đô la mỗi tháng, thu nhập hàng tháng của anh ta được tính như sau: 41,67 đô la ÷ 12 = 4,17 đô la. Mặc dù thu nhập hàng năm của một người là 4,17 đô la mỗi tháng, thu nhập hàng tháng của người đó được tính như sau: 4,17 ÷ 12 = 0,41 đô la .

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Mặc dù việc chuyển đổi từ tỷ lệ phần trăm sang mẫu số hoặc từ tỷ lệ phần trăm sang tử số có thể mất một thời gian, nhưng đó là cách chính xác nhất để tính tỷ lệ phần trăm. Khi chuyển đổi từ tỷ lệ phần trăm sang tử số, kết quả có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn, và sự khác biệt là không đáng kể. Khi chuyển đổi từ phần trăm sang mẫu số, kết quả có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn và sự khác biệt là không đáng kể. Do đó, chính xác hơn là chuyển mẫu số thành tỷ lệ phần trăm rồi chuyển tử số thành tỷ lệ phần trăm .

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Khi chuyển từ tỷ lệ phần trăm sang tử số, kết quả có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn và sự khác biệt là không đáng kể. Khi chuyển đổi từ phần trăm sang mẫu số, kết quả có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn và sự khác biệt là không đáng kể. Do đó, việc chuyển đổi mẫu số thành tỷ lệ phần trăm và sau đó chuyển tử số thành tỷ lệ phần trăm sẽ chính xác hơn.

Kết luận

Cách tính nhẩm phần trăm nhanh? Tips nhanh nhất

Mặc dù việc chuyển đổi từ tỷ lệ phần trăm sang tử số hoặc từ tỷ lệ phần trăm sang mẫu số có thể mất một chút thời gian, nhưng đó là cách chính xác nhất để tính tỷ lệ phần trăm. Khi chuyển đổi từ tỷ lệ phần trăm sang tử số, kết quả có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn và sự khác biệt là không đáng kể. Khi chuyển đổi từ phần trăm sang mẫu số, kết quả có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn số ban đầu. Tuy nhiên, điều này là do làm tròn và sự khác biệt là không đáng kể. Do đó, chính xác hơn là chuyển mẫu số thành phần trăm rồi chuyển tử số thành phần trăm.

Mong rằng bài viết trên đã mang lại đầy đủ thông tin cho KEYWORD: Cách tính nhẩm phần trăm nhanh. Nhằm mang đến những bài viết hữu ích, visuhoclatrondoi.com luôn tích cực thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cảm ơn bạn đã đọc!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button